นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข. ปทุมธานี นำคณะจิตอาสาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

t211

นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข. ปทุมธานี นำคณะจิตอาสาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

184

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00 น.  นายปัญญา ร่มเย็น   ผอ.ศวข. ปทุมธานี   นำคณะจิตอาสาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนนคันตาลให้เป็นถนนเพื่อสุขภาพสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและครอบครัวเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง