ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

t211

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

184

วันที่  8  กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเบิกบาน ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี พอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข. ปทุมธานี ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี และร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา