ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าวแก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

t211

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าวแก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

184

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายสำราญ  อินแถลง นวก. ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าวแก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 360 คน มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี