โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน คอยให้คำปรึกษาด้านข้าว

 

t211

โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน คอยให้คำปรึกษาด้านข้าว

184

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน คอยให้คำปรึกษาด้านข้าว และนำข้าวพันธุ์ กข43 ไปแจกผู้มาร่วมงาน โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมาเป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี