ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561

 

t211

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561

184

วันที่ 23 มกราคม 2561 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวข้าวแปลงนาเลข ๙ รอบพระเมรุมาศแล้ว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 ซึ่งเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต่อจากนั้นได้มีการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร สุดท้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของศูนย์ฯได้ร่วมทานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลาก และมอบของขวัญ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป