ศวข.ปทุมธานี เดินทางไปพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในการนี้

 

t211

ศวข.ปทุมธานี เดินทางไปพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในการนี้

184

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี

และนางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี เดินทางไปพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในการนี้ นายมนตรี แสนชมภู หัวหน้าแผนกพระราชอุทยานให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของที่ระลึกจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี