ศวข.ปทุมธานี เดินทางเข้าพบ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง

 

t211

ศวข.ปทุมธานี เดินทางเข้าพบ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง

184

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี   และนางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี   เดินทางเข้าพบ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง ท่านผู้ว่าเรือยนต์หลวงประจำพระองค์ 904 เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก