ศวข. ปทุมธานี นำทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43

 

t211

ศวข. ปทุมธานี นำทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43

184

วันอังคารที่ 16  มกราคม  2561 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี  และนางวาสนา อินแถลง  นวก.ปฏิบัติการ   ศวข. ปทุมธานี  นำทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43 ในแปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพ โดยมี พันเอกสุรชาติ ต่างศรี   รอง ผอ.รร. ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นผู้แทนรับมอบกระเช้าสิ่งของจาก ผอ.ศวข.ปทุมธานี