ให้ความรู้เรื่องข้าวและการปลูกข้าวแก่เด็กๆที่มาร่วมในงานวันเด็กไทยพีบีเอสประจำปี 2561

 

t211

ให้ความรู้เรื่องข้าวและการปลูกข้าวแก่เด็กๆที่มาร่วมในงานวันเด็กไทยพีบีเอสประจำปี 2561

184

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าวและการปลูกข้าวแก่เด็กๆที่มาร่วมในงานวันเด็กไทยพีบีเอสประจำปี 2561 โดยจัดแปลงนาจำลองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวิธีการปลูกข้าว และวิถีชีวิตของชาวนาไทย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร