นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาเลข 9

 

t211

นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาเลข 9

184

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาเลข 9 ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณสิริกิติยากร เจนเซ่น พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทะยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ และพล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเกี่ยวข้าว ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง