ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ดร.สงกรานต์ จิตรากร ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมปฏิมากรรมเมล็ดข้าวป่า

 

t211

ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ดร.สงกรานต์ จิตรากร ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมปฏิมากรรมเมล็ดข้าวป่า

184

วันอังคารที่ 9 มกราคม  2561  ดร.อำพล เสนาณรงค์  องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ดร.สงกรานต์ จิตรากร ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมคณะ  เดินทางมาเยี่ยมชมปฏิมากรรมเมล็ดข้าวป่า (โมมิ) ทำจากเหล็กไร้สนิมและทำจากไม้ไผ่สาน โดยมีนายปัญญา ร่มเย็น  ผอ.ศวข.ปทุมธานี  นายเกษม สุนทราจารย์ และน.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ นายพีรพล ม่วงงาม นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ คอยต้อนรับ
  ในการนี้ท่าน ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชการที่ 9 ได้ปลูกต้นลำดวน บริเวณสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์ ศวข.ปทุมธานี เพื่อเป็นที่ระลึก