ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)

 

t211

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)

184

วันที่ 2 มกราคม 2561 นางวาสนา อินแถลง  นวก.ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ชุดที่ 2 ณ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์  แขวงเสาชิงช้า  เขตพระนคร กรุงเทพฯ