คลินิกข้าว และนิทรรศการ "การลดต้นทุนการผลิตข้าว"

 

t211

คลินิกข้าว และนิทรรศการ "การลดต้นทุนการผลิตข้าว"

184

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดคลินิกข้าว และนิทรรศการ "การลดต้นทุนการผลิตข้าว" ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดปทุมธานี  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบัวหลวง ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี