ตรวจแปลงนาข้าว พันธุ์ กข43 และทำตาข่ายกันนกในแปลงนาพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็ก

 

t211

ตรวจแปลงนาข้าว พันธุ์ กข43 และทำตาข่ายกันนกในแปลงนาพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็ก

184

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นางวาสนา  อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปตรวจแปลงนาข้าว พันธุ์ กข43 และทำตาข่ายกันนกในแปลงนาพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็ก วังทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ