คณะดูงานจาก Paju City Rice Producers Association of Republic of Korea ประเทศเกาหลีใต้

 

t211

คณะดูงานจาก Paju City Rice Producers Association of Republic of Korea ประเทศเกาหลีใต้

184

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ
คณะดูงานจาก Paju City Rice Producers Association of Republic of Korea ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 14 คน มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯและศึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการผลิตข้าว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การส่งเสริมด้านข้าวระหว่างไทยกับเกาหลีใต้