อ.ศวข. ปทุมธานี คณะทำงานภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ทำการการขนย้ายกระถางข้าวพันธุ์ปทุมธานี

 

t211

ผอ.ศวข. ปทุมธานี คณะทำงานภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ทำการการขนย้ายกระถางข้าวพันธุ์ปทุมธานี

184

วันอังคารที่  19  ธันวาคม  2560  เวลา 15.00 น.  นายปัญญา ร่มเย็น  ผอ.ศวข. ปทุมธานี คณะทำงานภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว  ทำการการขนย้ายกระถางข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ชุดสุดท้ายจำนวน ๕๒๐ กระถาง เพื่อไปประดับตกแต่งแปลงนาเลข ๙ รอบพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ให้คงความสวยงามจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560