ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

t184

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

184

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ, การเตรียมปัจจัยการผลิต, การปลูกและดูแลรักษา ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 13 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 30 คน