ประชุมผอ.ศวข.และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ

 

t184

ประชุมผอ.ศวข.และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ

184

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมผอ.ศวข.และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ และนโยบายของกรมการข้าว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560  ณ ศวข.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา