เชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561

 

t184

เชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561

184

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561 ภายใต้โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561 มีนายสำราญ อินแถลลง นวก.ชำนาญการพิเศษ  และนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดประชุม มีประธานศูนย์ข้าวชุมชนจากอำเภอเมือง  ลาดหลุมแก้ว  สามโคก คลองหลวง  ลำลูกกา  หนองเสือ และธัญบุรี เข้าร่วมประชุม รวม 26 คน

รี เข้าร่วมประชุม รวม 26 คน