วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้ผู้บริหารของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

t184

วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้ผู้บริหารของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

184

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้ผู้บริหารของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ต.ลำไทร อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งทางบริษัทจัดโครงการปลูกข้าวแบ่งปันเพื่อน ประจำปี 2560