ศวข.ปทุมธานีไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ และนิสิตภาควิชาผลิตภัณฑ์

 

t184

ศวข.ปทุมธานีไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ และนิสิตภาควิชาผลิตภัณฑ์

184

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสำราญ อินแถลง  นวก.ชำนาญการพิเศษ  ศวข.ปทุมธานีไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ และนิสิตภาควิชาผลิตภัณฑ์      คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 57 คน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนชาวนา บางเขน กทม.