และเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดทำป้ายแสดงความจงรักภักดี

 

t184

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและข้าราชการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ข้าวทรงคุณค่าด้วยพระบารมี"

184

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ. ศวข.ปทุมธานี และเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดทำป้ายแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยดอกดาวเรืองและดอกบานบุรีสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพ เพื่อถวาแยเป็นราชสักการะและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ะจำวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นราชสักการะและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย