นำคณะข้าราชการร่วมน้อมจิตยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

t184

นำคณะข้าราชการร่วมน้อมจิตยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

184

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมข้าราชการฯ นำคณะข้าราชการร่วมน้อมจิตยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เนื่องเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี