นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม

 

t184

นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม

184

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาความยั่งยืน เครือเบทาโก และคณะศึกษาดูงานจากตำบลห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี มาศึกษาดูงานการปลูกข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี