คณะผู้แทนจากสำนักวิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยม

 

t184

คณะผู้แทนจากสำนักวิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยม

184

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี
น.ส.สุนันทา วงศ์ปิยชน นวท.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักวิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ และแปลงนาข้าว รวมทั้งพาชมปฏิมากรรมเมล็ดข้าวป่า ทำด้วยเหล็กไร้สนิม