นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ไปดำเนินการเตรียมแปลงนาสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข43

 

t184

นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ไปดำเนินการเตรียมแปลงนาสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข43

184

วันอังคารที่  17  ตุลาคม  2560 นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ไปดำเนินการเตรียมแปลงนาสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข43 รับฤดูกาลใหม่ ซึ่งจะปักดำในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ณ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ