ศวข.ปทุมธานี ไปให้คำแนะนำการปักดำข้าวพันธุ์ กข43 และควบคุมการปักดำข้าวของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

 

t184

ศวข.ปทุมธานี ไปให้คำแนะนำการปักดำข้าวพันธุ์ กข43 และควบคุมการปักดำข้าวของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

184

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ไปให้คำแนะนำการปักดำข้าวพันธุ์ กข43 และควบคุมการปักดำข้าวของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ  วังทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ