นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกข้าว ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

 

t184

นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกข้าว ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

184

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกข้าว ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี แก่คณะดูงานจาก Youth Center to Act for Nation (YOUCAN) ภายใต้โปรแกรม Sustainable Development Goal Youth Summit 2017 รวม 38 คน