จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2560”

 

t184

จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2560”

184

วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธาน “จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2560” ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 13 คน ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษากรมฯ ด้านปรับปรุงพันธุ์ นายสุนิยม ตาปราบ มาร่วมแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณ โดยมี ผอ.สุรพล จัตุพร ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว และเป็นอดีต ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้เกษียณอายุราชการในปีนี้เช่นกัน