คณะตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,200 ดอก ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกลีลาวดี และดอกกุหลาบ ไปมอบให้ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี

 

t184

นคณะตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,200 ดอก ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกลีลาวดี และดอกกุหลาบ ไปมอบให้ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี

184

วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,200 ดอก ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกลีลาวดี และดอกกุหลาบ ไปมอบให้ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี สถานที่หลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี