ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำคณะทำงาน และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกันขนย้ายกระถางต้นกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 14,720 กระถาง

 

t184

นผอ.ศวข.ปทุมธานี นำคณะทำงาน และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกันขนย้ายกระถางต้นกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 14,720 กระถาง

184

ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำคณะทำงาน และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกันขนย้ายกระถางต้นกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 14,720 กระถาง ตามแผนการจัดภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ เพื่องานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่คณะทำงาน ณ บริเวณท้องสนามหลวง