คณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิชาการด้านข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในการนี้ ทางคณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี ยังร่วมทำกิจกรรมปลูกกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี

 

t184

นคณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิชาการด้านข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในการนี้ ทางคณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี ยังร่วมทำกิจกรรมปลูกกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี

184

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี  และคณะนักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผชช. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กรมการข้าว ซึ่งนำคณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิชาการด้านข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ในการนี้ ทางคณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี ยังร่วมทำกิจกรรมปลูกกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ลงในกระถางพลาสติกเพื่อนำไปตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนารอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อีกด้วย