นำคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA) มาศึกษาดูงานด้านต่างๆ

 

t184

นำคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA) มาศึกษาดูงานด้านต่างๆ

184

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 นายปัญญา ร่มเย็น  ผอ.ศวข.ปทุมธานี   และนายเกษม สุนทราจารย์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี นำคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA) มาศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพื่อนำภาพกิจกรรมไปลงนิตยสาร Asian Seed Magazine