ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเตรียมกระถางเพาะกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

 

t183

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเตรียมกระถางเพาะกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

183

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเตรียมกระถางเพาะกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อใช้ตกแต่งเป็นแปลงนาข้าวรอบพระเมรุมาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - พฤศจิกายน 2560