นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนปิยะจิตวิทยา ชั้นประถมปีที่ 6

 

t182

นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนปิยะจิตวิทยา ชั้นประถมปีที่ 6

182

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนปิยะจิตวิทยา ชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 65 คน มาทัศนศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการทำนาปลูกข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี