คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องข้าวแก่น้องๆระดับชั้นอนุบาล 3

 

t180

คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องข้าวแก่น้องๆระดับชั้นอนุบาล 3

180

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องข้าวแก่น้องๆระดับชั้นอนุบาล 3 รร.อุดมศึกษารังสิต และคุณครูผู้แล จำนวนรวม 34 คน มาทำกิจกรรมเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ