คณะนักวิชาการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “เส้นทางภาษาที่กำลังจะสูญหายของวิถีข้าวในจังหวัดปทุมธานี”

 

t179

คณะนักวิชาการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “เส้นทางภาษาที่กำลังจะสูญหายของวิถีข้าวในจังหวัดปทุมธานี”

179

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะนักวิชาการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “เส้นทางภาษาที่กำลังจะสูญหายของวิถีข้าวในจังหวัดปทุมธานี” แก่อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อไปประกอบการทำวิจัยชุด ร่องรอยวัฒนธรรมของวิถีข้าวในจังหวัดปทุมธานี