นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ. ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว การผสมพันธุ์ข้าว การสีข้าว

 

t178

นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ. ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว การผสมพันธุ์ข้าว การสีข้าว

178

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ. ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว การผสมพันธุ์ข้าว การสีข้าว ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร.บ้านวังทองวัฒนา มาทำกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ ณ แปลงนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี