นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานีและคณะข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

t177

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานีและคณะข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

177

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานีและคณะข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงฟังรายงานผลการดำเนินงานฯและทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกรมการข้าว ได้จัดทำแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับบริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรไปปลูก รวม 5,000 ตัน