นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นป.6

 

t176

นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นป.6

176

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จำนวน 48 คน มาทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าว ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว และปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี