ศวข.ปทุมธานี คอยต้อนรับ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่

 

t151

ศวข.ปทุมธานี คอยต้อนรับ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่

151

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และนางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี คอยต้อนรับ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่วนกลาง  และเขตตรวจราชการที่ 1 มาประชุมตรวจติดตามคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 13 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี