ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าความเค็มของน้ำ และให้คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องการปลูกข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน

 

t151

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าความเค็มของน้ำ และให้คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องการปลูกข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน

151

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะ  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่าง  วัดค่าความเค็มของน้ำ และให้คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องการปลูกข้าว  ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน