วิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

 

t151

วิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

151

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสำราญ  อินแถลง นวก.ชำนาญพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ โดยรองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ