ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

 

t151

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

151

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว และ อบต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวนรวม 95 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ