ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

t151

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

151

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำตัวอย่างพันธุ์ข้าวมาจัดแสดง และให้คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องข้าว ณ วัดทศทิศาราม หมู่ 2 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โดยมี นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน