ตรวจดูความเรียบร้อยและให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ การดูแลรักษาแปลงนาข้าวพันธุ์ กข43 ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร

 

t151

ตรวจดูความเรียบร้อยและให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ การดูแลรักษาแปลงนาข้าวพันธุ์ กข43 ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร

151

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏบัติการ ศวข.ปทุมธานี ตรวจดูความเรียบร้อยและให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ การดูแลรักษาแปลงนาข้าวพันธุ์ กข43 ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปักดำไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พร้อมเก็บเกี่ยวในวันที่
1 สิงหาคม ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ