ร่วมถอนกล้าข้าวและปักดำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตามโครงการพระราชดำริ

 

t151

ร่วมถอนกล้าข้าวและปักดำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตามโครงการพระราชดำริ

151

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา  ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และนางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ร่วมกับ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักราชเลขา 904 และกำลังพลฯ ร่วมถอนกล้าข้าวและปักดำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตามโครงการพระราชดำริ แปลงนาสาธิตส่วนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ