ศวข.ปทุมธานี จัดบอร์ดแสดงให้เห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากพิษภัยและโทษของการดื่มสุรา

 

t155

ศวข.ปทุมธานี จัดบอร์ดแสดงให้เห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากพิษภัยและโทษของการดื่มสุรา

155

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศวข.ปทุมธานี จัดบอร์ดแสดงให้เห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากพิษภัยและโทษของการดื่มสุรา เพื่อเชิญชวนบุคลากรของศูนย์ฯ ทั้งข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มที่ไม่ดื่มสุรา และกลุ่มที่ดื่มสุรา โดยมีเจตนาร่วมกันว่าจะไม่แตะต้องสุราและของมึนเมาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560