นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการผลิต

 

t154

นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการผลิต

154

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสำราญ  อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี  เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี น.ส.รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ