คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเลี้ยงต้อนรับนายปัญญา ร่มเย็น มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปทุมธานีคนใหม่ แทนนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ

 

t153

คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเลี้ยงต้อนรับนายปัญญา ร่มเย็น มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปทุมธานีคนใหม่ แทนนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ

153

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเลี้ยงต้อนรับนายปัญญา  ร่มเย็น มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปทุมธานีคนใหม่ แทนนายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี